تعمیر ماشین لباسشویی ویرپول whirlpool duet sport

تعمیر ماشین لباسشویی ویرپول whirlpool duet sport

تعمیر ماشین لباسشویی ویرپول whirlpool duet sport | کدهای خطا ارور ماشین لباسشویی ویرپول در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

کدهای خطا یا ارور ماشین لباسشویی ویرپول Whirlpool مدل Duet Sport

ارور F01 – برد الکترونیک ایراد دارد

ارور F11 – برد موتور ایراد دارد

ارور F20 – مجموعه شیر برقی ایراد دارد

ارور F21 – پمپ تخلیه ایراد دارد

ارور F22 – مجموعه قفل درب ایراد دارد

ارور F23 – المنت ایراد دارد

ارور F24 – سنسور دمای اب ایراد دارد

ارور F25 – موتور ایراد دارد

ارور F26 – مجموعه قفل درب ایراد دارد

ارور F27 – مجموعه شیر برقی ایراد دارد

ارور F28 – برد الکترونیک ایراد دارد

ارور F29 – مجموعه قفل درب ایراد دارد

ارور F30 – دیسپنسر ایراد دارد

ارور F31 – برد الکترونیک ایراد دارد

ارور F33 – برد الکترونیک ایراد دارد

ارور rL – موجود بودت لباس هنگام برنامه شستشو

ارور Sd – کف زیاد مواد شوینده

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارورماشین لباسشویی ویرپول و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در ماشین لباسشویی ویرپول بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی ویرپول را برای بررسی کد خطا ماشین لباسشویی ویرپول و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.