تعمیر ماشین لباسشویی Whirlpool Duet Alpha

تعمیر ماشین لباسشویی Whirlpool Duet Alpha

تعمیر ماشین لباسشویی Whirlpool Duet Alpha | کدهای خطا ارور ماشین لباسشویی ویرپول در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

 • ارور SUDS – کف زیاد مواد شوینده
 • ارور F0 E1 – وجود لباس در ماشین حین برنامه شستشوی داخلی
 • ارور F1 E1 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور F1 E2 – برد موتور ایراد دارد
 • ارور F2 E3 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور F3 E1 – هیدروستات ایراد دارد
 • ارور F3 E2 – سنسور دمای اب ایراد دارد
 • ارور F4 E0 – المنت ایراد دارد
 • ارور F5 E1 – مجموعه میکروسویچ درب ایراد دارد
 • ارور F5 E2 – مجموعه میکروسویچ درب ایراد دارد
 • ارور F5 E3 – مجموعه میکروسویچ درب ایراد دارد
 • ارور F6 E1 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور F6 E2 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور F6 E3 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور F7 E1 – موتور ایراد دارد
 • ارور F7 E2 – موتور ایراد دارد
 • ارور F8 E0 – شیر برقی ایراد دارد
 • ارور F8 E1 – شیر برقی ایراد دارد
 • ارور F8 E2 – دیسپنسر ایراد دارد
 • ارور F8 E3 – شیر برقی ایراد دارد – هیدروستات ایراد دارد
 • ارور F8 E4 – شیر برقی ایراد دارد
 • ارور F9 E1 – پمپ تخلیه ایراد دارد

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارورماشین لباسشویی ویرپول و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در ماشین لباسشویی ویرپول بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی ویرپول را برای بررسی کد خطا ماشین لباسشویی ویرپول و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.