تعمیر ماشین لباسشویی نف NEFF

تعمیر ماشین لباسشویی نف NEFF |کدهای خطا ارور ماشین لباسشویی نف در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

تعمیرگاه ماشین لباسشویی نف

تعمیر ماشین لباسشویی نف

تعمیر ماشین لباسشویی نف NEFF

کد خطا یا ارور ماشین لباسشویی نف Neff

 • ارور F01  سیستم قفل درب ایراد دارد.
 • ارور F02 شیر برقی ایراد دارد.
 • ارور F03 پمپ تخلیه ایراد دارد.
 • ارور F04 ماشین نشتی اب دارد.
 • ارور F05 موتور ایراد دارد.
 • ارور F06 موتور ایراد دارد.
 • ارور F07 موتور ایراد دارد.
 • ارور F09 المنت یا سنسور دما ایراد دارد.
 • ارور F10 برد الکترونیک ایراد دارد.
 • ارور F16 سیستم قفل درب ایراد دارد.
 • ارور F17 شیر برقی ایراد دارد.
 • ارور F18 پمپ تخلیه ایراد دارد.
 • ارور F19 المنت یا سنسور دما ایراد دارد.
 • ارور F20 المنت یا سنسور دما ایراد دارد.
 • ارور F23 اکوستاپ ایراد دارد.
 • ارور F25 سنسور دما ایراد دارد.
 • ارور F26 سنسور فشار سطح ایراد دارد.
 • ارور F27 سنسور فشار سطح ایراد دارد.
 • ارور F28 سنسور جریان ایراد دارد.

ارور ماشین لباسشویی نف Neff

تعمیرات ماشین لباسشویی نف | تعمیرگاه ماشین لباسشویی نف |دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارور ماشین لباسشویی نف و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در ماشین لباسشویی نف بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی نف را برای بررسی کد خطا ماشین لباسشویی نف و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.