تعمیر ماشین ظرفشویی هات‌پوینت Hotpoint

تعمیر ماشین ظرفشویی هات‌پوینت Hotpoint

تعمیر ماشین ظرفشویی هات‌پوینت Hotpoint | تعمیرگاه ماشین ظرفشویی هات‌پوینت |  کدهای خطا ارور ماشین ظرفشویی هات پوینت در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

تعمیرگاه ماشین ظرفشویی هات‌پوینت

 • ارور F01 یا LED 1: روشن LED 2: خاموش LED 3: خاموش LED 4: خاموش سر ریز شدن اب
 • ارور F02 یا LED 1: خاموش LED 2: روشن LED 3: خاموش LED 4: خاموش شیر برقی ایراد دارد
 • ارور F03 یا LED 1: روشن LED 2: روشن LED 3: خاموش LED 4: خاموش پمپ تخلیه ایراد دارد
 • ارور F04 یا LED1:خاموش LED 2:خاموش LED 3: روشن LED 4: خاموش ترموستات ایراد دارد
 • ارور F06 یا LED 1: خاموش LED 2: روشن LED 3: روشن LED 4: خاموش شیر برقی ایراد دارد
 • ارور F07 یا LED 1: روشن LED 2: روشن LED 3: روشن LED 4: خاموش توربین اب ایراد دارد
 • ارور F08 یا LED 1:خاموش LED 2:خاموش LED 3:خاموش LED 4:روشن دمای گرم شدن اب تمام شده
 • ارور F09 یا LED 1:روشن LED 2:خاموش LED 3:خاموش LED 4:روشن برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور F10 یا LED 1:خاموش LED 2:روشن LED 3:خاموش LED 4:روشن المنت ایراد دارد
 • ارور F11 یا LED 1:روشن LED 2:روشن LED 3: خاموش LED 4: روشن پمپ شستشو ایراد دارد
 • ارور F12 یا LED 1:خاموش LED 2:خاموش LED 3:روشن LED 4:روشن برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور F13 یا LED 1: روشن LED 2:خاموش LED 3:روشن LED 4: روشن برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور F15 یا LED 1: روشن LED 2: روشن LED 3: روشن LED 4: روشن سنسور مجازی ایراد دارد

نمایندگی خدمات ماشین ظرفشویی هات‌پوینت

نمونه اول دیسپلی و چراغ های LED

نمایندگی خدمات ماشین ظرفشویی هات‌پوینت

تعمیرماشین ظرفشویی هات‌پوینت

نمونه دوم دیسپلی و چراغ های LED

نمایندگی خدمات ماشین ظرفشویی هات‌پوینت

تعمیرماشین ظرفشویی هات‌پوینت

نمونه سوم دیسپلی و چراغ های LED

نمایندگی خدمات ماشین ظرفشویی هات‌پوینت

تعمیرماشین ظرفشویی هات‌پوینت

نمونه چهارم دیسپلی و چراغ های LED

تعمیرماشین ظرفشویی هات‌پوینت دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

تعمیرماشین ظرفشویی هات‌پوینت اگر با هر کدام از ارور ماشین ظرفشویی هات پوینت و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در ماشین ظرفشویی هات پوینت بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی هات پوینت را برای بررسی کد خطا ماشین ظرفشویی هات پوینت و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.

تعمیرماشین ظرفشویی هات‌پوینت