تعمیر ساید بای ساید فریجیدر frigidaire

تعمیر ساید بای ساید فریجیدر frigidaire

تعمیر ساید بای ساید فریجیدر frigidaire | کدهای خطا ارور یخچال فریجیدر در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

  • ارور SY CE – برد الکترونیک ایراد دارد
  • ارور 4 – دمپر هوا ایراد دارد
  • ارور  5Y EF  فن اواپراتور ایراد دارد
  • ارور EF – فن اواپراتور ایراد دارد
  • ارور dF – سیستم دیفراست ایراد دارد
  • ارور SH – سنسور دمای فریزر ایراد دارد
  • ارور 5y CF – برد الکترونیک ایراد دارد
  • رور OP – سنسور دما ایراد دارد
  • ارور SY EF – فن اواپراتور ایراد دارد
  • ارور SY CF – برد الکترونیک ایراد دارد

تعمیر یخچال فریزر فریجیدر

تعمیرات یخچال فریزر فریجیدر | دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

تعمیرات یخچال فریزر فریجیدر

اگر با هر کدام از ارور یخچال فریزر فریجیدر و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در یخچال فریزر فریجیدر بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی فریجیدر را برای بررسی کد خطا یخچال فریزر فریجیدر و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.