نمایندگی تعمیر ماشین ظرفشویی ویرپول Whirlpool

نمایندگی تعمیر ماشین ظرفشویی ویرپول Whirlpool

نمایندگی تعمیر ماشین ظرفشویی ویرپول Whirlpool

کدهای خطا ماشین ظرفشویی ویرپول در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

در این مدل ماشین ظرفشویی کدهای خطا از چشمک زدن چراغ Clean در یک قالب خاص برای نشان دادن کد خطا استفاده شده است. ابتدا چراغ کد عمل‌کرد را نشان می‌دهد سپس ۲ ثانیه مکث می‌کند، و سپس کد مشکل را چشمک می‌زند. برای مثال، 8چشمک و سپس 1 چشمک (8-1) به معنی عمل‌ نکردن پمپ تخلیه میباشد.

کد خطا یا ارور ماشین ظرفشویی ویرپول Whirlpool مدل HE

ارور 11 یا F1E1 = برد الکترونیک ایراد دارد

ارور 12 یا F1E2 = برد الکترونیک ایراد دارد

ارور 21 یا F2E1 = برد پنل ایراد دارد

ارور 22 یا F2E2 = برد پنل ایراد دارد

ارور 31 یا F3E1 = سنسور دمای اب OWI ایراد دارد

ارور 32 یا F3E2 = سنسور دمای اب OWI ایراد دارد

ارور 33 یا F3E3 = سنسور دمای اب OWI ایراد دارد

ارور 41 یا F4E1 = موتور پمپ شستشو و برد الکترونیک ایراد دارد

ارور 42 یا F4E2 = موتور پمپ شستشو و برد الکترونیک ایراد دارد

ارور 51 یا F5E1 = مجموعه میکروسویچ درب ایراد دارد

ارور 52 یا F5E2 = مجموعه سنور درب ایراد دارد

ارور 61 یا F6E1 = شیر برقی ایراد دارد

ارور 62 یا F6E2 = شیر برقی ایراد دارد

ارور 63 یا F6E3 = شیر برقی ایراد دارد

ارور 64 یا F6E4 = شیر برقی ایراد دارد

ارور 66 یا F6E6 = سنسور دمای اب OWI ایراد دارد

ارور 6-7 یا F6E7 = فلومتر ایراد دارد

ارور 68 یا F6E8 = شیر بازتولید سختی‌گیر آب ایراد دارد

ارور 71 یا F7E1 = المنت ایراد دارد

ارور 72 یا F7E2 = المنت ایراد دارد

ارور 81 یا F8E1 = پمپ تخلیه ایراد دارد

ارور 82 یا F8E2 = پمپ تخلیه ایراد دارد

ارور 91 یا F9E1 = دایورتر ایراد دارد

ارور 92 یا F9E2 = دایورتر ایراد دارد

ارور 101 یا FAE1 = دیسپنسر ماده شوینده ایراد دارد

ارور 102 یا FAE2 = موتور وکس ایراد دارد

ارور 103 یا FAE3 = فن خشک کن ایراد دارد

تعمیر ماشین ظرفشویی ویرپول Whirlpool

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارور ماشین ظرفشویی ویرپول و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در ماشین ظرفشویی ویرپول بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی ویرپول را برای بررسی کد خطا ماشین ظرفشویی ویرپول و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.