نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی کندی Candy

نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی کندی Candy

نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی کندی Candy | کدهای خطا ارور ماشین لباسشویی کندی در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

 • ارور Error 1 – سیستم قفل درب ایراد دارد

 • ارور Error 2 – شیر برقی ایراد دارد

 • ارور Error 3 – پمپ تخلیه ایراد دارد

 • ارور Error 4 – هیدروستات یا بودن کف زیاد در ماشین لباسشویی ایراد دارد

 • ارور Error 5 – سنسور دمای اب ایراد دارد

 • ارور Error 6 – برد الکترونیک ایراد دارد

 • ارور Error 7 – سیستم قفل درب ایراد دارد

 • ارور Error 7a – موتور ایراد دارد

 • ارور Error 8 – موتور ایراد دارد

 • ارور Error 9 – موتور ایراد دارد

 • ارور Error 12 – برد الکترونیک ایراد دارد

 • ارور Error 13 – برد الکترونیک ایراد دارد

 • ارور Error 14 – المنت ایراد دارد

 • ارور Error 15 – برد الکترونیک ایراد دارد

 • ارور Error 16 – المنت ایراد دارد

 • ارور Error 17 – موتور ایراد دارد

 • ارور Error 18 – برد الکترونیک ایراد دارد

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارورماشین لباسشویی کندی و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در ماشین لباسشویی کندی بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی کندی را برای بررسی کد خطا ماشین لباسشویی کندی و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.