تعمیر یخچال فریزر کنمور Kenmore

تعمیر یخچال فریزر کنمور Kenmore

تعمیر یخچال فریزر کنمور Kenmore | کدهای خطا ارور یخچال فریزر  Kenmore مدل 795 در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

 • ارور Er FS – سنسور فریزر ایراد دارد
 • ارور Er rS – سنسور یخچال ایراد دارد
 • ارور F dS – سیستم دیفراست فریزر ایراد دارد
 • ارور r dS – سیستم دیفراست یخچال ایراد دارد
 • ارور Er HS – سنسور رطوبت ایراد دارد
 • ارور Er IS – یخ ساز ایراد دارد
 • ارور Er SS – سنسور کشوی یخچال ایراد دارد
 • ارور Er rt – سنسور دمای محیط ایراد دارد
 • ارور Er It – یخ ساز ایراد دارد
 • ارور Er gF – شیر برقی ایراد دارد
 • ارور F dH – سیستم دیفراست یخچال ایراد دارد
 • ارور r dH – سیستم دیفراست یخچال ایراد دارد
 • ارور Er IF – فن فریزر ایراد دارد
 • ارور Er FF – فن یخچال ایراد دارد
 • ارور Er CF – فن کندانسور ایراد دارد
 • ارور Er CO – برد الکترونیک ایراد دارد

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از اروریخچال فریزر کنمور و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در یخچال فریزر کنمور بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی کنمور را برای بررسی کد خطا یخچال فریزر کنمور و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.

تعمیر یخچال فریزر کنمور Kenmore