نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی کنمور

نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی کنمور

نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی کنمور | کدهای خطا ارور ماشین ظرفشویی کنمور Kenmore مدل HE در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

در این مدل ماشین ظرفشویی کدهای خطا (ارور) از چشمک زدن چراغ Clean در یک قالب خاص برای نشان دادن کد خطا استفاده شده است. ابتدا چراغ کد عمل‌کرد را نشان می‌دهد سپس ۲ ثاینه مکث می‌کند، و سپس کد مشکل را چشمک می‌زند. برای مثال، 5 چشمک و سپس ۱ چشمک (1-5) به معنی خراب بودن میکروسویچ درب میباشد.

 • ارور 1-1 = برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور 1-2 = برد الکترونیک ایراد دارد

 • ارور 2-1 = برد الکترونیک ایراد دارد

 • ارور 2-2 = برد الکترونیک ایراد دارد

 • ارور 3-1 = ترمیستور دمای اب ایراد دارد

 • ارور 3-2 = ترمیستور دمای اب ایراد دارد

 • ارور 3-3 = ترمیستور دمای اب ایراد دارد

 • ارور 4-1 = موتور پمپ شستشو ایراد دارد

 • ارور 4-2 = موتور پمپ شستشو ایراد دارد

 • ارور 5-1 = مجموعه قفل درب ایراد دارد

 • ارور 5-2 = مجموعه قفل درب ایراد دارد

 • ارور 6-1 = شیر برقی ایراد دارد

 • ارور 6-2 = شیر برقی ایراد دارد

 • ارور 6-3 = شیر برقی ایراد دارد

 • ارور 6-4 = شیر برقی ایراد دارد

 • ارور 6-6 = ترمیستور ایراد دارد

 • ارور 6-7 = فلومتر ایراد دارد

 • ارور 6-8 = شیر سختی گیر اب ایراد دارد

 • ارور 7-1 = المنت ایراد دارد

 • ارور 7-2 = المنت ایراد دارد

 • ارور 8-1 = پمپ تخلیه ایراد دارد

 • ارور 8-2 = پمپ تخلیه ایراد دارد

 • ارور 9-1 = دایورتر ایراد دارد

 • ارور 9-2 = دایورتر ایراد دارد

 • ارور 10-1 = دیسپنسر ایراد دارد

 • ارور 10-2 = موتور تهویه ایراد دارد

 • ارور 10-3 = فن خشک کن ایراد دارد

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارورماشین ظرفشویی کنمور و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در ماشین ظرفشویی کنمور بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی کنمور را برای بررسی کد خطا ماشین ظرفشویی کنمور و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.