نمایندگی خدمات ماشین لباسشویی کنمور

نمایندگی خدمات ماشین لباسشویی کنمور

نمایندگی خدمات ماشین لباسشویی کنمور | ارور ماشین لباسشویی کنمور مدل ۴۰۲ | کدهای خطا ارور ماشین لباسشویی کنمور Kenmore مدل 402 در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

 • ارور nd – پمپ تخلیه ایراد دارد
 • ارور Lo – مجموعه میکرو سویچ درب ایراد دارد
 • ارور FL – مجموعه میکرو سویچ درب ایراد دارد
 • ارور LE – هیدروستات ایراد دارد
 • ارور IE – هیدروستات ایراد دارد
 • ارور OE – هیدروستات ایراد دارد شیر برقی ایراد دارد
 • ارور DC – بار نامتوازن لباسهای داخل ماشین
 • ارور E2 – دیسپلی ایراد دارد
 • ارور DS – مجموعه میکرو سویچ درب ایراد دارد
 • ارور TE – سنسور دما ایراد دارد
 • ارور 3E – موتور ایراد دارد
 • ارور HR – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور NF1 – شلنگ های ورودی ایراد دارد
 • ارور 2E – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور SUD – کف زیاد مواد شوینده
 • ارور AE – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور SF – برد الکترونیک ایراد دارد

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارورماشین لباسشویی کنمور و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در ماشین لباسشویی کنمور بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی کنمور را برای بررسی کد خطا ماشین لباسشویی کنمور و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.