نمایندگی تعمیرات لباسشویی کنمور مدل HE2

نمایندگی تعمیرات لباسشویی کنمور مدل HE2

نمایندگی تعمیرات لباسشویی کنمور مدل HE2 | کدهای خطا ارور ماشین لباسشویی کنمور Kenmore مدل HE2 در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

 • ارور F01 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور F11 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور F20 – شیر برقی ایراد دارد
 • ارور F21 – پمپ تخلیه ایراد دارد
 • ارور F22 – سیستم قفل درب ایراد دارد
 • ارور F23 – المنت ایراد دارد
 • ارور F24 – سنسور دمای اب ایراد دارد
 • ارور F25 – موتور ایراد دارد
 • ارور F26 – سیستم قفل درب ایراد دارد
 • ارور F27 – هیدروستات ایراد دارد
 • ارور F28 – موتور ایراد دارد
 • ارور F29 – درب بسته نیست
 • ارور F30 – دیسپنسر ایراد دارد
 • ارور F31 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور F33 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور rL, OU or F34 – برنامه شستشوی داخلی و وجود لباس

  داخل مخزن

 • ارور sd – کف زیاد مواد شوینده

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارورماشین لباسشویی کنمور و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در ماشین لباسشویی کنمور بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی کنمور را برای بررسی کد خطا ماشین لباسشویی کنمور و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.