نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر حایر Haier

نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر حایر Haier | کدهای خطا ارور یخچال فریزر حایر Haier در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

تعمیر یخچال فریزر حایر Haier

 • ارور F1 – سنسور یخچال ایراد دارد
 • ارور F2 – سنسور فریزر ایراد دارد
 • ارور F3 – سنسور محیط ایراد دارد
 • ارور F4 – سنسور دمای فریزر ایراد دارد
 • ارور F5 – سیستم دیفراست ایراد دارد
 • ارور F6 – یخ ساز ایراد دارد
 • ارور F7 – یخ ساز ایراد دارد
 • ارور F8 – سنسور یخچال ایراد دارد
 • ارور F9 – سنسور دما ایراد دارد
 • ارور FC – یخ ساز ایراد دارد
 • ارور FR – سنسور دما ایراد دارد
 • ارور FD – سیتم دیفراست ایراد دارد
 • ارور EH – سنسور دما ایراد دارد
 • ارور EO – مشکلی در ارتباط وجود دارد
 • ارور E0 – مشکلی در ارتباط وجود دارد
 • ارور E1 – فن فریزر ایراد دارد
 • ارور E2 – فن خنک کننده ایراد دارد
 • ارور E5 – دمپر ایراد دارد
 • ارور E6 – فن خنک کننده ایراد دارد
 • ارور E9 – فن خنک کننده ایراد دارد
 • ارور ER – یخ ساز ایراد دارد
 • ارور EC – سیستم دیفراست ایراد دارد
 • ارور ED – سیستم دیفراست ایراد دارد
 • ارور EH – سنسور رطوبت ایرا دارد
 • ارور HD – سیستم دیفراست ایراد دارد
 • ارور RD – سیستم دیفراست ایراد دارد
 • ارور DF – یخچال در حال دیفراست میباشد

تعمیر یخچال فریزر حایر Haier

دقت کنید که کدهای ارور یخچال فریزر حایر برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای یخچال فریزر حایر نیستند. در‌واقع کدهای خطا یخچال فریزر حایر ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور یخچال فریزر حایر با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور یخچال فریزر حایر با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارور یخچال فریزر حایر و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در یخچال فریزر حایر بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی حایر را برای بررسی کد خطا یخچال فریزر حایر و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.