تعمیر یخچال فریزر زیمنس Siemens

تعمیر یخچال فریزر زیمنس Siemens

تعمیر یخچال فریزر زیمنس Siemens | کدهای خطا اروریخچال فریزر زیمنس Siemens در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

  • ارور E01 – سنسور دمای یخچال ایراد دارد
  • ارور E02 – سنسور دمای فریزر ایراد دارد
  • ارور E06 – سنسور اواپراتور یخچال ایراد دارد
  • ارور E07 – سنسور اواپراتور فریزر ایراد دارد
  • ارور E15 – سنسور محیط دستگاه ایراد دارد
  • ارور E10 – برد الکترونیک دستگاه ایراد دارد
  • ارور E11 – برد دیسپلی دستگاه ایراد دارد
  • ارور E20 – خطای ارتباط بین برد اصلی و دیسپلی
  • ارور DOOROPEN – درب بیش از 30 سانیه باز مانده است
  • ارور LOWPOWER – برق ورودی ایراد دارد

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارور یخچال فریزر زیمنس و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در یخچال فریزر زیمنس بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی زیمنس را برای بررسی کد خطا یخچال فریزر زیمنس و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.