تعمیر یخچال فریزر بکو beko

تعمیر یخچال فریزر بکو beko

کدهای خطا ارور یخچال فریزر بکو BEKO در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

  • ارور E0 – سنسور فریزر خراب است
  • ارور E1 – سنسور دیفراست فیزر خراب است
  • ارور E2 – سنسور دیفراست یخچال خراب است
  • ارور E3 – سنسور دمای یخچال
  • ارور E4 – ایراد در سیستم دیفراست
  • ارور E8 – سیستم یخ ساز ایراد دارد
  • ارور E9 – سیستم یخ ساز ایراد دارد

تعمیر یخچال فریزر بکو beko |دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارور یخچال فریزر بکو و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در یخچال فریزر بکو بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی بکو را برای بررسی کد خطا ماشین یخچال فریزر بکو  و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.