تعمیر یخچال فریزر آریستون ARISTON

تعمیر یخچال فریزر آریستون ARISTON

کدهای خطا ارور یخچال فریزر آریستون ARISTON در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

  • ارور F1 – ترمیستور فریزر ایراد دارد
  • ارور F2 – ترمیستور فریزر ایراد دارد
  • ارور F3 – ترمیستور یخچال ایراد دارد
  • ارور F4 – ترمیستور یخچال ایراد دارد
  • ارور F7 – ترمیستور اواپراتور ایراد دارد
  • ارور F8 – ترمیستور اواپراتور ایراد دارد
  • ارور F9 – میکروسویچ تنظیم دما ایراد دارد
  • ارور F20 – لامپ درون یخچال خراب است
  • ارور FB – موتور یخچال ایراد دارد
  • ارور FE – سیستم دیفراست ایراد دارد

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارور یخچال فریزر آریستون و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در یخچال فریزر آریستون بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی آریستون را برای بررسی کد خطا یخچال فریزر آریستون و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.

تعمیر یخچال فریزر آریستون ARISTON