تعمیر یخچال آاگ AEG

تعمیر یخچال آاگ AEG

تعمیر یخچال آاگ AEG | کدهای خطا یا ارور یخچال آاگ در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

کد خطا ارور یخچال آاگ AEG

 • ارور F1 – ایراد ترموستات
 • ارور F2 – ایراد ترموستات
 • ارور F3 – ایراد ترموستات – خطای سنسور دمای NTC
 • ارور F4 – ایراد ترموستات – خطای سنسور دمای NTC
 • ارور F5 – ایراد ترموستات – خطای سنسور دمای NTC
 • ارور F6 – دمای داخل یخچال مناسب نیست
 • ارور F7 – دمای داخل یخچال مناسب نیست
 • ارور F8 – ایراد در سیستم دیفراست
 • ارور P – این خطا باید توسط تکنسین بررسی شود.
 • ارور O چشمک‌زن – ایراد در سنسور دما
 • ارور – چشمک‌زن – دمای داخل یخچال مناسب نیست
 • ارور ” – “ – مشکل در سنسور دما
 • ارور [] – ایراد سنسور دما
 • ارور نارنجی LED – سنسور دمای محیط

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارور یخچال آاگ و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در یخچال فریزر بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی آاگ را برای بررسی کد خطا یخچال فریزر آاگ و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.