نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی فریجیدر FRIGIDAIRE

نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی فریجیدر FRIGIDAIRE

نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی فریجیدر FRIGIDAIRE | کدهای خطا ارور ماشین لباسشویی فریجیدر در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

ارور ماشین لباسشویی فریجیدر

 • ارور E11 – شیر برقی ایراد دارد
 • ارور E13 – هیدروستات ایراد دارد
 • ارور E21 – پمپ تخلیه ایراد دارد
 • ارور E31 – هیدروستات ایراد دارد
 • ارور E32 – هیدروستات ایراد دارد
 • ارور E35 – هیدروستات ایراد دارد شیر برقی ایراد دارد
 • ارور E38 – هیدروستات ایراد دارد
 • ارور E41 – مجموعه قفل درب ایراد دارد
 • ارور E43 – مجموعه قفل درب ایراد دارد
 • ارور E45 – مجموعه قفل درب ایراد دارد
 • ارور E48 – مجموعه قفل درب ایراد دارد
 • ارور E4A – مجموعه قفل درب ایراد دارد
 • ارور E47 – مجموعه قفل درب ایراد دارد
 • ارور E52 – موتور ایراد دارد
 • ارور E53 – موتور ایراد دارد
 • ارور E54 – موتور ایراد دارد
 • ارور E55 – موتور ایراد دارد
 • ارور E57 – موتور ایراد دارد
 • ارور E58 – موتور ایراد دارد
 • ارور E59 – موتور ایراد دارد
 • ارور E5A – موتور ایراد دارد
 • ارور E5C – موتور ایراد دارد
 • ارور E5D – موتور ایراد دارد
 • ارور E5F – موتور ایراد دارد
 • ارور E67 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور E68 – هیتر ایراد دارد
 • ارور E71 – سنسور دمای هیتر ایراد دارد
 • ارور E75 – سنسور دمای اب ایراد دارد
 • ارور E91 – خطای ارتباط برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور E92 – خطای ارتباط برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور E93 – خطای ارتباط برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور E94 – خطای ارتباط برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور E97 – خطای ارتباط برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور E98 – خطای ارتباط برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور E9F – خطای ارتباط برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور EA1 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور EA2 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور EA3 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور EA5 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور EAE – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور EF1 – پمپ تخلیه ایراد دارد
 • ارور EF2 – کف زیاد مواد شوینده
 • ارور EF6 – برد الکترونیک ایراد دارد
 • ارور EF8 – دیسپلی ایراد دارد

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

تعمیر ماشین لباسشویی فریجیدر

تعمیرات ماشین لباسشویی فریجیدر

اگر با هر کدام از ارورماشین لباسشویی فریجیدر و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در ماشین لباسشویی فریجیدر بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی فریجیدر را برای بررسی کد خطا ماشین لباسشویی فریجیدر و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.