تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ

تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ

تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ | کدهای خطا ارور ماشین لباسشویی samsung  در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

 • ارور nd – پمپ تخلیه

 • ارور 5E – پمپ تخلیه

 • ارور LO – مجموعه میکروسویچ درب

 • ارور de – مجموعه میکروسویچ درب

 • ارور de1 – مجموعه میکروسویچ درب

 • ارور nf – شیر برقی

 • ارور 4E – شیر برقی

 • ارور FL – مجموعه میکروسویچ درب

 • ارور LE – پایین بودن سطح اب

 • ارور IE – سنسور سطح اب ایراد دارد

 • ارور 1E – سنسور سطح اب ایراد دارد

 • ارور OE – سنسور سطح اب – شیر برقی ایراد دارد

 • ارور dc – بار نامتوازن

 • ارور UE – بار نامتوازن

 • ارور E2 – کلیدهای دیسپلی ایراد دارد

 • ارور bE2 – کلیدهای دیسپلی ایراد دارد

 • ارور ds – مجموعه میکروسویچ ایراد دارد

 • ارور tE – سنسور دما ایراد دارد

 • ارور tE1 – سنسور دما ایراد دارد

 • ارور 3E – موتور ایراد دارد

 • ارور Hr – هیتر ایراد دارد

 • ارور nF1 – لوله های اب گرم و سرد بر عکس است

 • ارور 4E2 – لوله های اب گرم و سرد بر عکس است

 • ارور 2E – برد الکترونیک ایراد دارد

 • ارور sud – تشخیص کف زیاد

 • ارور AE – برد دیسپلی و برد اصلی ایراد دارد

 • ارورSF – برد الکترونیک ایراد دارد

 • ارور 5E – پمپ تخلیه

 • ارور 8E – موتور ایراد دارد

 • ارور 3E – موتور ایراد دارد

 • ارور 9E1 – برق ورودی ایراد دارد

 • ارور 9E2 – برق ورودی ایراد دارد

 • ارور PIO – برق ورودی ایراد دارد

 • ارور PH1 – برق ورودی ایراد دارد

 • ارور UC – برق ورودی ایراد دارد

 • ارور AE – برد دیسپلی و برد اصلی ایراد دارد

 • ارور 13E – برد دیسپلی و برد اصلی ایراد دارد

 • ارور 12E – کلیدهای دیسپلی ایراد دارد

 • ارور BE1 – کلیدهای دیسپلی ایراد دارد

 • ارور BE2 – کلیدهای دیسپلی ایراد دارد

 • ارور BE3 – کلیدهای دیسپلی ایراد دارد

 • ارور 18E – کلیدهای دیسپلی ایراد دارد

 • ارور CE – شیر برقی ایراد دارد

 • ارور DE – مجموعه میکروسویچ ایراد دارد

 • ارور DE1 – مجموعه میکروسویچ ایراد دارد

 • ارور DE2 – مجموعه میکروسویچ ایراد دارد

 • ارور FE – فن دستگاه ایراد دارد

 • ارور HE – هیتر ایراد دارد

 • ارور E5 – هیتر ایراد دارد

 • ارور HE1 – هیتر ایراد دارد

 • ارور E1 – هیتر ایراد دارد

 • ارور EC – هیتر ایراد دارد

 • ارور HE3 – هیتر ایراد دارد

 • ارور LE – تشخیص نشتی اب

 • ارور 11E – تشخیص نشتی اب

 • ارور LE1 – تشخیص نشتی اب

 • ارورE9 – تشخیص نشتی اب

 • ارور H3 – هیدروستات ایراد دارد

 • ارور OF – هیدروستات ایراد دارد

 • ارور OE – هیدروستات ایراد دارد

 • ارور 6E – سنسور دما ایراد دارد

 • ارور TE1 – سنسور دما ایراد دارد

 • ارور TE2 – سنسور دما ایراد دارد

 • ارور TE3 – سنسور دما ایراد دارد

 • ارور E4 – بار نامتوازن

 • ارور E7 – سنسور سطح اب ایراد دارد

 • ارور 3E – موتور ایراد دارد

 • ارور EA – موتور ایراد دارد

 • ارور EB – موتور ایراد دارد

 • ارور BE – موتور ایراد دارد

 • ارور 3E1 – موتور ایراد دارد

 • ارور 3E2 – موتور ایراد دارد

 • ارور 3E3 – موتور ایراد دارد

 • ارور 3E4 – موتور ایراد دارد

 • ارور 4E – شیر برقی ایراد دارد

 • ارور 4ED – شیر برقی ایراد دارد

 • ارور E8 – شیر برقی ایراد دارد

 • ارور 4E2 – شیر برقی ایراد دارد

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارور لباسشویی سامسونگ و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در لباسشویی سامسونگ بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی سامسونگ را برای بررسی کد خطا ماشین لباسشویی سامسونگ و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.