تعمیر ماشین لباسشویی زانوسی ZANUSSI

تعمیر ماشین لباسشویی زانوسی ZANUSSI

تعمیر ماشین لباسشویی زانوسی ZANUSSI | کدهای خطا ارور ماشین لباسشویی زانوسی ZANUSSI در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

 • ارور E11 – اب ورودی ایراد دارد

 • ارور E13 – تشخیص نشتی اب

 • ارور E21 – پمپ تخلیه ایراد دارد

 • ارور E23 – پمپ تخلیه ایراد دارد

 • ارور E24 – پمپ تخلیه ایراد دارد

 • ارور E33 – هیدروستات ایراد دارد

 • ارور E35 – هیدروستات ایراد دارد

 • ارور E36 – هیدروستات ایراد دارد

 • ارور E37 – هیدروستات ایراد دارد

 • ارور E39 – هیدروستات ایراد دارد

 • ارور E40 – سیستم قفل درب ایراد دارد

 • ارور E41 – سیستم قفل درب ایراد دارد

 • ارور E42 – سیستم قفل درب ایراد دارد

 • ارور E43 – سیستم قفل درب ایراد دارد

 • ارور E44 – سیستم قفل درب ایراد دارد

 • ارور E45 – سیستم قفل درب ایراد دارد

 • ارور E51 – موتور ایراد دارد

 • ارور E52 – موتور ایراد دارد

 • ارور E53 – موتور ایراد دارد

 • ارور E54 – موتور ایراد دارد

 • ارور E61 – المنت یا سنسور حرارتی ایراد دارد

 • ارور E62 – المنت یا سنسور حرارتی ایراد دارد

 • ارور E66 – المنت یا سنسور حرارتی ایراد دارد

 • ارور E71 – سنسور حرارتی ایراد دارد

 • ارور E82 – خطا در خواندن برنامه

 • ارور E83 – خطا در خواندن برنامه

 • ارور E93 – خطا در خواندن برنامه

 • ارور E94 – خطا در خواندن برنامه

 • ارور E95 – خطا در خواندن برنامه

 • ارور E96 – خطا در خواندن برنامه

 • ارور E97 – خطا در خواندن برنامه

 • ارور EB1 – برق ورودی ایراد دارد

 • ارور EB2 – برق ورودی ایراد دارد

 • ارور EB3 – برق ورودی ایراد دارد

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارور لباسشویی زانوسی و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در لباسشویی زانوسی بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی زانوسی را برای بررسی کد خطا ماشین لباسشویی زانوسی و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.