تعمیر ماشین لباسشویی بکو مدل WMA

تعمیر ماشین لباسشویی بکو مدل WMA

تعمیر ماشین لباسشویی بکو مدل WMA | کدهای خطا ارور ماشین لباسشویی بکو BEKO در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

  • prewash – سنسور دما ntc ایراد دارد

  • main wash – المنت ایراد دارد

  • Prewash & Main Wash – هیتر ایراد دارد

  • Rinse – عدم پر شدن آب

  • Prewash & Rinse – پمپ تخلیه ایراد دارد

  • Prewash Main Wash & Rinse – بار و فشار بیش از حد به دستگاه

  • Main Wash & Rinse – موتور ایراد دارد. برد اصلی ایراد دارد

  • Rinse & Conditioner – موتور ایراد دارد

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارور لباسشویی بکو و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در لباسشویی بکو بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی بکو را برای بررسی کد خطا ماشین لباسشویی بکو و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.