ارور لباسشویی الکترولوکس Electrolux مدل ENV

کدهای خطا یا ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux مدل ENV در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

 • ارور E11 – ایراد شیر برقی

 • ارور E12 – ایراد شیر برقی

 • ارور E13 – هیدروستات

 • ارور E21 – پمپ تخلیه

 • ارور E22 – پمپ تخلیه

 • ارور E23 – پمپ تخلیه

 • ارور E24 – ایراد از PCB

 • ارور E31 – هیدروستات

 • ارور E32 – هیدروستات

 • ارور E35 – شیر برقی

 • ارور E38 – هیدروستات

 • ارور E3A – ایراد PCB

 • ارور E41 – قفل درب

 • ارور E42 – قفل درب

 • ارور E43 – قفل درب

 • ارور E44 – ایراد PCB

 • ارور E45 – ایراد PCB

 • ارور E51 – ایراد PCB

 • ارور E52 – ایراد موتور

 • ارور E53 – ایراد PCB

 • ارور E54 – ایراد PCB

 • ارور E57 – ایراد موتور

 • ارور E58 – ایراد موتور

 • ارور E59 – ایراد موتور

 • ارور E5A – برد اینورتر خراب است

 • ارور E5H – برد اینورتر خراب است

 • ارور E5C – برد اینورتر خراب است

 • ارور E5D – برد اینورتر خراب است

 • ارور E5E – برد اینورتر خراب است

 • ارور E5F – برد اینورتر خراب است

 • ارور E61 – سنسور NTC خراب است

 • ارور E62 – سنسور NTC خراب است

 • ارور E66 – ایراد از PCB

 • ارور E68 – ابریزی داخل کابین

 • ارور E69 – المنت خراب است

 • ارور E71 – سنسور NTC

 • ارور E72 – ایراد از سیم کشی

 • ارور E73 – ایراد از سیم کشی

 • ارور E74 – سنسور NTC

 • ارور E82 – ایراد از PCB

 • ارور E83 – ایراد از PCB

 • ارور E91 – ایراد از برد اصلی

 • ارور E92 – ایراد از برد اصلی

 • ارور E93 – ایرا از نرم افزار

 • ارور E94 – ایراد از نرم افزار

 • ارور E95 – ایراد از PCB

 • ارور E97 – ایراد از PCB

 • ارور E98 – ایراد از برد اصلی

 • ارور E9B – دیسپلی ایراد دارد

 • ارور E9C – دیسپلی ایراد دارد

 • ارور E9H – دیسپلی ایراد دارد

 • ارور E9D – دیسپلی ایراد دارد

 • ارور E9F – ایراد از PCB

 • ارور EH1 – برق ورودی تغذیه

 • ارور EH2 – برق ورودی تغذیه

 • ارور EH3 – برق ورودی تغذیه

 • ارور EHE – ایراد از PCB

 • ارور EHF – ایراد از PCB

 • ارور EC1 – ایراد از شیر برقی

 • ارور EC3 – سنسور وزنه

 • ارور ED1 – ایراد از PCB

 • ارور ED2 – ایراد از PCB

 • ارور ED3 – ایراد از PCB

 • ارور ED4 – ایراد بزد اصلی

 • ارور EF1 – پمپ تخلیه

 • ارور EF2 – میزان بالا بودن مواد شوینده

 • ارور EF3 – ابریزی داخل کابین

 • ارور EF4 – شیر برقی

 • ارور EF5 – مرحله چرخش اخر رد شده است

ارور لباسشویی الکترولوکس Electrolux مدل ENV

ارور لباسشویی الکترولوکس Electrolux مدل ENV

دقت کنید که کد خطا برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

برای رفع ارور می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی الکنرولوکس را برای بررسی کد خطا ماشین لباسشویی الکترولوکس و تعمیر آن به محل شما اعزام کنیم.