تعمیر لباسشویی آاگ AEG

تعمیر لباسشویی آاگ AEGتعمیر لباسشویی آاگ AEG | کدهای خطا ماشین لباسشویی آاگ AEG  در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

کد خطاهای لباسشویی آاگ AEG

 • ارور E10 –  آب گیری دچار مشکل شده است

 • ارور E20 – سیستم تخلیه دچار مشکل شده است

 • ارور E40 – میکروسوییچ دچار مشکل شده است

 • ارور E11 – خطایی در پر کردن محفظه ماشین لباسشویی رخ داده است

 • ارور E12 – خطایی در پر شدن ماشین در حین خشک کردن رخ

  داده است

 • ارور E13 – خطایی در میکروسویچ فشار رخ داده است

 • ارور E21 – تخلیه ماشین ضعیف به شکل ضعیفی در حال انجام

  است

 • ارور E22 – خطایی در پر کردن در هنگام خشک کردن یا مسدود

  بودن کنداسور خشک‌کن رخ داده است

 • ارور E23 – خطایی برای پمپ تخلیه رخ داده است

 • ارور E24 – در مدار سنسور پمپ تخلیه خطایی  رخ داده است

 • ارور E31 – وجود خطا در مدار میکروسویچ فشار

 • ارور E32 – خطا در کالیبره صحیح میکروسویچ فشار الکترونیکی

 • ارور E33 – وجود تناقض بین سطح در میکروسویچ فشار

  الکترونیکی و میکروسویچ فشار ضدجوش

 • ارور E34 – وجود تناقض بین سطح در میکروسویچ فشار الکترونیکی و میکروسویچ فشار ضدجوش

 • ارور E35 – خطای سرریز

 • ارور E36 – خطا در مدار سنسور در میکروسویچ فشار ضدجوش ۱

 • ارور E37 – خطا در مدار سنسور در میکروسویچ فشار ضدجوش ۲

 • ارور E38 – تغییر فشار داخلی مسدود شده است

 • ارور E39 – خطا سنج HV در سیستم ضد سرریز

 • ارور E3A – خطای سنجش توسط رله‌ی مقاومت هیتر

 • ارور E41 – قفل درب دچار مشکل شده است

 • ارور E42 – خطا در بستن درب

 • ارور E43 – خطای در ترایاک اعمال برق به سیستم تأخیر درب

 • ارور E44 – خطای تشخیص سیستم تأخیر درب

 • ارور E45 – تشخیص خطا توسط ترایاک ذر سیستم تأخیر درب

 • ارور E51 – اتصال کوتاه ترایاک برق موتور

 • ارور E52 – نبود سیگنال از سرعت‌سنج موتور

 • ارور E53 – خطای مدار سنجش ترایاک موتور

 • ارور E54 – چسبیدگی کانتک‌های رله‌ی موتور

 • ارور E61 – المنت

 • ارور E62 – حرارت زیاد حین شسشتو

 • ارور E66 – خطای رله‌ی برق المنت هیتر

 • ارور E71 – خطای سنسور NTC

 • ارور E72 – ایراد در سنسور NTC

 • ارور E73 – خطای در سنسور NTC

 • ارور E74 – سنسور NTC

 • ارور E82 – خطای در ریست سلکتور

 • ارور E83 – خطای در خواندن انتخابگر

 • ارور E84 – ایراد مدار سنجش در پمپ گردش آب

 • ارور E85 – ایراد پمپ گردش آب

 • ارور E91 – عدم هماهنگی ارتباط بین PCB و برد دیسپلی

 • ارور E92 – عدم هماهنگی ارتباط بین PCB و برد دیسپلی

 • ارور E93 – تنظیمات نادرست

 • ارور E94 – تنظیمات نادرست برنامه شستشو

 • ارور E95 – خطای ارتباط بین میکروپرسسور و EEPROM

 • ارور E97 – عدم هماهنگی بین انتخابگر برنامه و تنظیمات برنامه

 • ارور EB1 – تکرار نادرستی دستگاه

 • ارور EB2 – ولتاژ برق خیلی بالا

 • ارور EB3 – ولتاژ خیلی پایین

 • ارور EC1 – دریچه‌ی سلنوید عمل نمی‌کند ولی فلومتر عمل می‌کند

 • ارور EC2 – سیگنال‌های سنسور رطوبت خارج از محدوده است

 • ارور EC3 – سیگنال‌های سنسور وزن خارج از محدوده است

 • ارور EF1 – فیلتر تخلیه مسدود شده است.

 • ارور EF2 – مقدار بیش از حد ماده شوینده

 • ارور EF3 – کنترل مداخله‌ی آب

 • ارور EF4 – فشار کم آب وردی، عدم سیگنال از فلومتر و سلنوید باز است

دقت کنید که کد خطا برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

برای رفع ارور می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی آاگ را برای بررسی کد خطا ماشین لباسشویی آاگ و تعمیر آن به محل شما اعزام کنیم.