تعمیر ظرفشویی زانوسی ZANUSSI

تعمیر ظرفشویی زانوسی ZANUSSI

تعمیر ظرفشویی زانوسی ZANUSSI | کدهای خطا ارور ماشین ظرفشویی زانوسی ZANUSSI در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

  • ارور AL5 – ماشین ظرفشویی با آب پر نمی‌شود و نشانگر شستشو چشمک می‌زند

  • ارور AL6 – ماشین ظرفشویی تخلیه نمیکند. چراغ نشانگر خشک‌کردن چشمک می‌زند.

  • ارور AL4 – تشخیص نشتی اب چراغ چشمک زن شستشو و خشک کردن ظرفشویی چشمک می زند.

  • ارور AL2 – ماشین ظرفشویی را ریست کنید یک یا چند چراغ نشانگر ظرفشویی چشمک می‌زند

  • ارور AL3 – ماشین ظرفشویی را ریست کنید یک یا چند چراغ نشانگر ظرفشویی چشمک می‌زند

  • ارور AL7 – ماشین ظرفشویی را ریست کنید یک یا چند چراغ نشانگر ظرفشویی چشمک می‌زند

  • ارور AL8 – ماشین ظرفشویی را ریست کنید یک یا چند چراغ نشانگر ظرفشویی چشمک می‌زند

  • ارور چشمک پیوسته چراغ برنامه‌ای که در حال اجرا است.سیگنال شنیداری متناوب – یک چراغ نشانگر پایان برنامه چشمک می زند. بسته یودن اب ورودی

  • ارور چشمک پیوسته چراغ برنامه‌ای که در حال اجرا است – سیگنال شنیداری متناوب – دو چراغ نشانگر پایان برنامه چشمک می زند. پمپ تخلیه

دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

اگر با هر کدام از ارور ظرفشویی زانوسی و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در ظرفشویی زانوسی بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی زانوسی را برای بررسی کد خطا ماشین ظرفشویی زانوسی و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.