تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

General Electric مدل الکترونیکی

تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک | کدهای خطا ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک general electric مدل الکترونیکی در جدول زیر توضیح داده شده است. هر یک از کدها دارای معنی خاصی است و یک یا چند قطعه ممکن در ایجاد کد خطا موثر باشند. قطعه مرتبط با کد خطا را بررسی و تعمیر یا جایگزین کنید.

تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

کدهای خطا ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

General Electricمدل الکترونیکی

  • ارور C1 – ایراد در پمپ تخلیه
  • ارور C2 – ایراد در پمپ تخلیه
  • ارور C3 – ایراد در پمپ تخلیه
  • ارور C4 – پر شدن بیش از حد ظرفشویی
  • ارور C5 – کم پر شدن ظرفشویی
  • ارور C6 – برد کنترل اصلی
  • ارور C7 – برد کنترل اصلی
  • ارور C8 – دیسپنسر ماده شوینده ایراد دارد.
  • ارور PF – خطای برق ورودی
  • ارور Cup Open – دیسپنسر ماده شوینده ایراد دارد.

تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک | دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند. در‌واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با ما تماس بگیرید.

تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

اگر با هر کدام از ارور ظرفشویی جنرال الکتریک و یا کدهای خطا مواجه شدید یعنی مشکلی در ظرفشویی جنرال الکتریک بوجود آمده که باید بررسی و تعمیر گردد. برای رفع کد خطا می‌توانید با شماره 22359158 تماس بگیرید تا ما یکی از تعمیرکاران حرفه‌ای مرکز تعمیرات لوازم خانگی جنرال الکتریک را برای بررسی کد خطا ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک و تعمیر آن به محل شما ارسال کنیم.